امام رضا علیه السلام: و این روزیست(غدیر) که روز جشن و زینت است و هرکه در این روز مجلس جشنی تشکیل دهد و مؤمنین را اطعام کند خداوند تمام گناهان...

سنتی فراموش شده در عید غدیر خم

سنتی فراموش شده در عید غدیر خم

امام رضا علیه السلام:

و این روزیست(غدیر) که روز جشن و زینت است و هرکه در این روز مجلس جشنی تشکیل دهد و مؤمنین را اطعام کند خداوند تمام گناهان کبیره و صغیرۀ او را می آمرزد و هرکس در این روز یکی از شیعیان ما را #اطعام نماید مانند این است که تمام انبیاء و صدیقان را اطعام کرده و این روز، روز #استجاب شدن دعاست و باید در آن زیاد بر محمد(ص) و آلش (ع) #صلوات فرستادمسندالرضا ع ج۲،ص۱۸و۱۹


#اطعام
#در_روز_عید_غدیر
#نشر_حداکثری
#بزرگداشت_عید_غدیر
#یا_امیرالمومنین


مطالب مرتبط