سه عنصر اصلی حفظ امنیت

سه عنصر اصلی حفظ امنیت

یک سرفصل دیگری که مطرح میخواهم بکنم مسئله‌ی امنیّت است... و به نظر من سه بخش هم در اینجا مورد توجّه است:

۱.روحیّه‌ی انقلابی و دینی مردم
۲.دستگاه‌های نظامی و امنیتی
۳.ابزار و وسیله های دفاعی و نظامی

هر کسی این سه عامل را تضعیف کند،به ضرر کشور اقدام کرده است.

رهبر انقلاب ۱۳۹۵/۰۶/۰۳


مطالب مرتبط