از نظر بسیاری از تحلیلگران بین المللی بویژه غربی قدرت نرم و سخت آمریکا در زمینه های مختلف در حال افول است. آنچنان که آینده روشنی را برای ایالات متحده آمریکا متصور نیستند.

سوت پایان آمریکا

سوت پایان آمریکا

مهاتما گاندی در مقدمه کتاب «این است مذهب من» درباره غرب می نویسد: (غربی به کارهای بزرگ قادر است که ملل دیگر آن را در قدرت خود نمی دانند. لیکن غربی از یک چیز عاجز است و آن تامل در خویش است. تنها این موضوع برای پوچی درخشندگی کاذب تمدن جدید کافی است. تمدن غربی اگر غربیان را مبتلا به خوردن مشروب و توجه به اعمال جنسی نموده است. بخاطر اینکه غربی بجای خویشتن جویی در پی نسیان و هدر ساختن خویش است. اغلب کارهای بزرگ و قهرمانی و حتی اعمال نیک غربی فراموشی و بیهودگی است. قوه عملی او بر اکتشاف و اختراع و تهیه وسایل جنگی ناشی از فرار غربی از خویشتن است. نه قدرت و تسلط استثنایی وی بر خود. وقتی انسان روح خود را از دست بدهد فتح دنیا به چه درد او می خورد.)

افول قدرتهای بزرگ جهانی در طول تاریخ در ابعاد مختلفی شکل گرفته است. از هم گسیختگی اجتماعی، فردی و ناتوانی حاکمیت سیاسی در مدیریت بحران های مختلف اجتماعی و سیاسی نشانه ای از بروز و ظهور افول یک نظام فکری و سیاسی است. مسئله ای که امروز به اذعان اندیشمندان آمریکایی در جامعه آمریکا شکل گرفته است. در همین زمینه گوردون آدامز استاد بازنشسته ی دانشکده خدمات بین المللی دانشگاه آمریکا و شخص برجسته ی مرکز استیمسون در مورد استبداد حاکم در دولت ترامپ در نشریه آمریکایی لوبلاگ می نویسد: «به کشورم می نگرم و می بینم با فروپاشی آهسته به سوی جنگ داخلی، درگیری و افزایش استبداد در حرکت است. این یک کودتای مخملی است که ابزار اجرایی چون؛ پلیس، دادگاه ها، انجمن های سیاسی، تبلیغات و روابط عمومی را کنترل می کند.»

غرب از این فراتر نمی رود

«ریچارد رورتی» نیز می توان نام برد که سال 2005 در مجله «دیسنت» نوشت: «قرن آمریکا تمام شد و غرب دیگر از این فراتر نخواهد رفت ... زندگی روحی و معنوی غربی های سکولار بر محور امید به تحقق آرمان های عصر روشنگری شکل گرفته بود. حال که آن امید به تدریج از میان می رود و زندگی غربی های نیز کوچکتر و حقیرتر می شود.»

اعتراف تکان دهنده

کمیسیون استراتژی دفاع ملی" آمریکا در گزارشی ۹۰ صفحه ای که در ۲۰۱۷ منتشر کرد اعترافات قابل توجه و تکان دهنده ای کرده است.

در این‌گزارش آمده است: «مزیت‌های نظامی طولانی مدت آمریکا تقلیل یافته است و میزان و حاشیه خطای استراتژیک برای کشور به طرزی دردناک، کوچک شده است و تردیدها درباره توان آمریکا برای بازدارندگی و در صورت لزوم شکست مخالفانش و احترام گذاشتن این کشور به تعهدات جهانی‌اش تشدید شده است. «برتری نظامی آمریکا دیگر قابل اطمینان نیست و پیامدهای آن برای منافع آمریکا و امنیت آمریکا بسیار شدید خواهد بود.»

کمیسیون استراتژی دفاع ملی می‌افزاید: «ارتش آمریکا در درگیری‌های آینده می‌تواند تلفات غیرقابل قبول و زیادی را متحمل شود و بسیاری از منابع و دارایی‌های مهم را در جنگ از دست بدهد.


مطالب مرتبط