پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، غرب بهانه و دستاویز مهم خود را برای اهداف توسعه طلبانه و جنگ طلبانه از دست داد و برای توجیه بسیاری از نظامات و طراحی های خود در سطح جهان که در جهت استعمار دیگر ملت ها برنامه ریزی شده بود دچار یک چالش جدی شد.

سیاست غرب در قبال گروه های تکفیری
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 255 70.6 KB 33 0

سیاست غرب در قبال گروه های تکفیری

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر #شوروی، غرب بهانه و دستاویز مهم خود را برای اهداف توسعه طلبانه و جنگ طلبانه از دست داد و برای توجیه بسیاری از نظامات و طراحی های خود در سطح جهان که در جهت استعمار دیگر ملت ها برنامه ریزی شده بود دچار یک چالش جدی شد. از این رو یافتن یک #دشمن استراتژیک برای ایالات متحده #آمریکا و بطور کلی غرب به یک دغدغه جدی تبدیل شد. جدی ترین گزینه آمریکا برای رقیب سازی(دین اسلام و مسلمانان) بود که می توانست اهداف و مقاصد غرب را در این زمینه پوشش دهدد. این موضوع زمانی رسمیت یافت که پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در بیانیه رسمی خود در تاریخ 21فوریه 1992 اعلام کرد که (بنیاد گرایی اسلامی) دشمن آینده این پیمان و به بیان دیگر دشمن راهبردی غرب تلقی می شود. زیرا از منظر غرب اسلام عناصر عقیدتی و سیاسی را داراست که می تواند برای اهداف نامشروع و استعماری غرب مشکلات و چالش های جدی ایجاد کند.

در همین زمینه ادوارد سعید نویسنده فلسطینی الاصل مقیم آمریکا می نویسد:«اما اسلام که به نظر می رسد هیچ گاه کاملا مغلوب و پیرو غرب نشده و از سوی دیگر نشانه هایی که پس از افزایش ناگهانی قیمت نفت در اوایل دهه هفتاد بروز کرد، حاکی از آن است که جهان اسلام خواهان تجدید پیروزی های پیشین خویش است، سب شده تا غرب بر خود بلرزددر چنین شرایطی است که غرب نیازمند بزرگ نمودن مسئله ای بنام بنیاد گرایی اسلامی است.»1

اما دین مبین اسلام که دارای معارف انسانی ،الهی و عقلانی می باشد و از هرگونه انحراف ، افراط و تفریط بدور است به خودی خود نمی توانست موجبات اسلام هراسی را برای کشورهای زورگوی بین المللی ایجاد نماید و در اینجا بود که با برنامه ریزی و حمایت های مادی و معنوی خود موجبات شکل گیری گروه های وهابی و تکفیری را ایجاد نمود. به واقع یکی از اهداف غرب در حمایت از گروه های افراطی و تندرو منحرف که بنام اسلام جنایت های بسیاری را مرتکب می شوند و چهره ای مخدوش و عقب مانده از اسلام برای عموم جهانیان ارائه می دهند همین مسئله است تا بتوانند اسلام هراسی را در جهان به کمک امپراطوری رسانه ای و تبلیغاتی خود بیش از پیش گسترش دهند و از این مسیر در مقابل موج اسلام خواهی در جهان بویژه در جوامع غربی سد محکمی ایجاد کند. آمریکا و غرب با نمایش وحشی گری ها و جنایات گروه های تکفیری همه را بنام اسلام ومسلمانان جا می زند و هیچ گونه مرز بندی میان این دو قائل نمی شود تا بتواند به اهداف شیطانی ونامشروع خود دست یابد.

بدین وسیله آمریکا و غرب می تواند برنامه های توسعه طلبانه و سلطه جویانه خود را نیز بخصوص در منطقه مهمی همچون غرب آسیا و در میان کشورهای اسلامی پیش برد و از سوی دیگر با حمایت از گروه های تکفیری و مزدور، هرج و مرجو نابودی منابع و زیر ساخت های مادی و معنوی کشورهای اسلامی و وابستگی آنان به خود را برای بازسازی و تامین نیازها یشان رقم بزند.

در واقع می توان گفت که غرب به رهبری آمریکا با تشکیل و حمایت های آشکار و پنهان خود از اندیشه های انحرافی مانند وهابیت و گروه های تکفیری خشن و جنایتکار تکفیری و تروریستی همچون داعش و ... با یک تیر چند هدف را دنبال می کند.

به نظر نمی رسد ایالات متحده آمریکا و غرب این سیاست راهبردی غرب خود را در قبال جهان اسلام و بویژه گفتمان مقاومت اسلامی در کوتاه مدت رها نخواهد کرد و از همه ظرفیتهای خود برای مقابله با جریان اسلام خواهی و بیداری اسلامی استفاده خواهد کرد.

پی نوشت

1- ادوارد سعید، کتاب تفطیه الاسلام


مطالب مرتبط