شعر شاد باش

شادباش

شادباش

صحنت پر از نور است /// صحنت چراغان است

مردم همه شادند /// چون عید خوبان است

5c14ca2d3997c.jpg


هر گوشه پیچیده /// عطر دعا الان

مثل بهشتی است /// صحن شما الان

یک عالمه زائر /// یک گنبد پر نور

زیباترند امروز /// گلدسته ها از دور

5c14ca493b3fe.jpg

مردم به همدیگر /// با شادی و لبخند

این عید زیبا را /// تبریک می گویند


مطالب مرتبط