شادمانی به کسی هدیه نمی شود

بسیاری از ما بخشی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به سبب کمرویی و تعارفات پوچ، قربانی می کنیم.

شادمانی به کسی هدیه نمی شود

شادمانی به کسی هدیه نمی شود. منتظر اقبال نباشید. خود ارزیاب کارهای خویش گردید و درس شهامت آفرینی را خوب حفظ کنید.

1. انتقاد پذیر باشید

اگر شما فکر می کنید به نظریات و کارهایتان هیچ انتقادی وارد نیست مطمئن باشید که به بیماری خودپسندی دچار شده اید. این بیماری در زمانی کوتاه فرد را در میان انبوه آشنایان و دوستان به رنج تنهایی گرفتار می سازد.

این که همه ما باید بکوشیم پیوسته در انجام هر کار دقت لازم را به کار گیریم بدین معنا نیست که انتظار داشته باشیم همیشه کارهایمان بی عیب و مورد رضایت همگان باشد. چنین کسانی معمولا از انتقاد و خرده گیری خیلی بیشتر دلسرد و دلتنگ می شوند.

کوچکی و بزرگی انتقادها بیشتر به نظر خود ما بستگی دارد. ماییم که گاه انتقاد کوچک را آن قدر بزرگ می پنداریم که برای هلاکت مان کافی است. از افراد کهنسال و با تجربه بسیار شنیده ایم که در جوانی کمترین انتقاد روزها ایشان را ناراحت می کرده است و حال دانسته اند که وقتی شخصی به آنها ناسزا می گوید، برای شناخت او رو به سویش بر نگردانند و به وی پاسخی ندهند.

یکی از دلایل نپذیرفتن انتقاد و دلتنگ شدن از آن، خوش گمانی نسبت به کارهای خود است؛ حال آن که بسیار اتفاق افتاده که پس از گذشت مدتی خود با انتقادگران هم عقیده شده و به اشتباه خویش پی برده ایم. پس چه بهتر که همیشه در برابر انتقادات دیگران موضع گیری نکنیم و به زمان فرصت دهیم تا میان ما و انتقادکنندگان قضاوت کند.

2. اراده خود را تقویت کنید

رویدادهای روزانه تا چه میزان سبب دگرگونی احوال شما می شود؟ از اظهار نظر دیگران درباره خود تا چه اندازه دلتنگ می شوید؟ چرا بعضی خیلی زود به دیگران دلبسته می شوند؟ به چه علت عده ای زود هیجان زده و خشمگین می شوند؟ یا می ترسند و ناامید می گردند؟

پاسخ این همه را باید از اراده ها پرسید. اگر می خواهید به آرامش نسبی و اطمینان خاطر و اعتماد دست یابید و نیروهایتان بیهوده صرف امور بی ارزش نشود، اگر دوست دارید در هنگام تصمیم گیری ها سنجیده تر عمل کنید و تعادل روانی خویش را حفظ نمایید، تا مورد توجه و علاقه آشنایان باشید، پیش از هر کار باید نیروی اراده خود را تقویت کنید.

اراده نیروی درونی است که مهار انگیزه ها و رفتارها را بر عهده دارد . تقویت آن تنها یک راه بیش ندارد: تمرین. تأکیدهای پیشوایان معصوم مبنی بر «ترک پیروی از هوای نفس»، ریشه در همین امر دارد که پیروی از تمایلات به طرز شگفت آوری سبب سستی اراده می شود. امام علی علیه السلام در همین باره فرموده است: برترین مردم کسی است که از پیروی نفس سر بتابد. (1) نیز فرموده است: آن که به تمایلات پیروز شود نجات یافته است.(2)

شیوه تمرین تقویت اراده بسیار ساده است . تنها لازم است بپذیرید که پس از مدتی تمرین به طور معجزه آسا از اراده پولادین برخوردار خواهید شد . بدین منظور مدتی از روش های زیر استفاده کنید:

الف. در هنگام خشم از تصمیم گیری و سخن گفتن بپرهیزید و تا حد امکان آرام و بی تفاوت باشید . زمانی که به بدگویی و غیبت دیگران بسیار حریص شدید از این کار به شدت بپرهیزید. از یاد نبرید که خشم و هیجان از بزرگ ترین عوامل مصرف کننده نیروی عصبی شماست .

ب. سعی کنید بیشتر اوقات سکوت خود را حفظ کنید. چون از خبری آگاه شدید با شتاب زدگی آن را به رفقایتان اطلاع ندهید و کمی صبر کنید و بعد در صورت لزوم به آرامی به آنها اطلاع دهید .

ج. هیچ گاه نسنجیده لب به سخن نگشایید . زمانی که چیزی می شنوید با عجله درباره آن اظهار عقیده نکنید . اگر کسی با یاوه گویی درصدد آزرده سازی شما برآمد معمولا مؤثرترین ابزار برای تلف کردن نیروی عصبی او، سکوت و آرامش است.

د. خستگی و کم خوابی به طور مرموز سبب تضعیف اراده است. فرد خسته زودتر رنجیده و شتاب زده می شود و تصمیمات نابجا می گیرد . کم خوابی نیز عامل خستگی است، که باید از آن پرهیز کرد.

3. قربانی تعارف نشوید

هیچ گاه گفتار آسمانی را از یاد نبرید که، فرد کمرو، روزی اش ناچیز است. «روزی» تنها مبلغ پولی که ما در اندوخته داریم، نیست. زمانی که شما با شهامت نتوانید از عوامل زیان آور پیرامون خود پیشگیری کنید و در مقابل خواهش ناروای دوستان پاسخ منفی دهید، کم روزی خواهید بود. بسیاری از ما بخشی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به سبب کمرویی و تعارفات پوچ، قربانی می کنیم. گفتگوهای بی نتیجه و هدر دهنده عمر، تماس های تلفنی بی فایده، همنشینی اجباری با اشخاص، برآوردن توقعات بیجای افراد به علت شرم حضور، همه عواملی است که ما را قربانی می کند . کسی که برای عمر خود ارزشی قائل است به آسانی به دیگران فرصت تباه کردن آن را تقدیم نمی کند . زمانی که شما خود را پایبند اصول اخلاقی، وقت شناس و هدف مند نشان دهید اطرافیان همان گونه که می خواهید با شما رفتار می کنند و عزت نفس و عقاید شما را بازیچه قرار نمی دهند.

4. با برنامه ریزی به شادکامی دست یابید

کسانی که برای هر موقعیت، برنامه ای مخصوص طرح ریزی می کنند زودتر به شادکامی دست می یابند. پیش از آن که در اجرای طرح و برنامه ای دچار ناکامی شوید، طرحی جایگزین آن در نظر گیرید، تا مبادا در اثر شکست، بی هماهنگی شما را دلسرد و ناتوان کند. در خاطر داشته باشید که ناکامی و شکست بسیار مرموزانه حس ارزشمندی شما را خدشه دار می کند و به ناامیدی وا می دارد . بدین منظور باید پیوسته برای همه برنامه هایتان، طرح و برنامه جایگزین داشته باشید، تا احساس شکست و رنجش به سویتان هجوم نیاورد و نیرویتان را بی سبب تضعیف نکند. از زندگی مورچگان درس بیاموزیم، که هرگاه از میان هزاران راه، همه را به ظاهر بسته ببینند، ناامید نمی شوند و در جستجوی راه تازه از کوشش باز نمی ایستند.

5 . از احساس فرودستی فرار کنید

پیوسته کسانی پیرامون ما یافت می شوند که از اظهار تواضع های بی موردشان پشیمان و رنجیده خاطرند. از یاد نبرید که تواضع به معنای اظهار فرودستی و ناتوانی نیست. تواضع میوه شناخت و شعور و بالندگی است، نه بازتاب ناتوانی. اظهار فروتنی در مقابل امتیازات دیگران، علامت قدرشناسی و اهمیت دادن به کوشش های آنان است، نه وسیله ای برای مسلط کردن دیگران بر خود. نیز تواضع نباید پیوسته یکجانبه مراعات شود. زیرا در آن صورت ابزار سلطه جویان خواهد شد.

برای آن که در دام اظهار تواضع های بی مورد فرو نیفتید به نکات زیر توجه فرمایید:

الف. در مقابل کسانی که ارزش و انگیزه تواضع شما را درک نمی کنند و آن را نشانی بر فرودستی و ضعف شخصیت شما می پندارند، فروتنی نکنید.

ب. به کار بردن اغراق آمیز القاب و عناوین اشخاص، ناخواسته غرور و حسی برتری ایشان را بیدار می سازد و اعتبار و منزلت آنان را نسبت به شما افزایش می دهد.

ج. در هنگام اظهار تواضع سخت مراقب باشید حس ارزشمندی خود را پایمال ننمایید و به مخاطب خود وانمود نکنید که برای خود ارزشی قائل نیستید.

د. تواضع بیشتر امری قلبی (باطنی) است تا ظاهری (رفتاری)

بنابراین باید مراقب بود که هیچ گاه «اظهار تواضع» به «تظاهر به تواضع» نینجامد. کسی که از درون، خود را برتر از دیگران بپندارد و به ظاهر به تواضع تظاهر کند ریاکار است.

منبع: مجله پرسمان آذر 1382، شماره 15، ص 7، یوسف غلامی.

----

پی نوشت ها:

1. غررالحکم، عبدالوهاب آمدی، ش 4870.

2. همان، ش 48885.

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر