شب های حرم

شب های حرم

‏آدم است دیگر... گاهی با تمام گناه ها و خطاهایش دلتنگ نیمه شب های حرم میشود. عجیب دلم هوای حرم دارد....‌‌‌‎


مطالب مرتبط