شجره خبیثه ملعونه آل سعود

شجره خبیثه ملعونه آل سعود

شجره خبیثه ملعونه آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد

رهبر معظم انقلاب اسلامی


مطالب مرتبط