شعرخوانی فوق العاده زیبای صابر خراسانی با لهجه مشهدی

نَکُنِه مارِ انتِخاب نَکُنی - یا بِخِی نُوکرِت حِساب نَکُنی - به هَمه پُز دادُم که هَمسایهتُم - خُودِمانِم مارِ خِراب نَکُنی

#شعرخوانی


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط