به قلم خانمها: زینب احمدی /ملیحه شجاعی /مرضیه شهیدی /سارا میرشکار /عفت نظری

شعر برای شهدای مدافع حرم

شعر برای شهدای مدافع حرم

اینها همگی خط شکن کرب وبلایند/منزلگه بعدیست حرم در سفر عشقپر می زند اطراف تو بالای سر عشق
میراث بر غیرت سقاپسر عشق
ماه سر نیزه ست ببینید سرش را
حالاست که افتاده به قلبش نظر عشق
جلد حرم حضرت زینب شده هرچند
پرواز نیاموخته با بال و پر عشق
آمد بزند تیر به چشمان مسلح
تا هرزه نگاهی نرود دور وبر عشق
عشاق!کجایید ببینید که معشوق
در شهر دمشق است و دعواست سر عشق
اینها همگی خط شکن کرب وبلایند
منزلگه بعدیست حرم در سفر عشق
یک قافله سر میدهد اینجا که مبادا
دستان یزیدی برود سمت در عشق
چون خون جگر می طلبد جنگ نیاید
هرکس که در این راه ندارد جگر عشق
زیبایی این قصه به آن غیرت والاست
جز عشق چه دیده دل زیبانگر عشق؟
شوریست در این مزرعه باید که بچینیم
از این همه معشوقه ی بی سر ثمر عشق
این بوم پر از نقش گل سرخ و سپید است
باخون شهیدان شده امضا اثرعشق
به قلم خانمها:

زینب احمدی /ملیحه شجاعی /مرضیه شهیدی /سارا میرشکار /عفت نظری


مطالب مرتبط