شعر کودکانه بهار

شعر بهار

شعر بهار

بهار اومد دوباره

همراش یه کوله باره

هزار تا سبزه و گل

تو هر زمین می کاره

یه تاج پر شکوفه

روی درخت می ذاره

برای ما بچه ها

شادی و شور میاره

بوی بهشت می گیره

هر جا که پا می ذاره

از آسمان ابری

بارون و در می باره

مامان برام می دوزه

لباس خوش قواره

رو دامنش می دوزه

هزار هزار ستاره

بهار یه فصل نازه

هرگز همتا نداره

"اعظم طالبی"


مطالب مرتبط