شعر خوانی آقای رضا رحیمی عنبران به مناسبت دهه کرامت

به شوق پیامی، جواب سلامی، دویدم دویدم به ایوان رسیدم

شب بغض جاده شکسته پیاده به پابوس شاه خراسان رسیدم

شعر خوانی آقای رضا رحیمی عنبران به مناسبت دهه کرامت


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط