شعر کودکانه مذهبی

شعر صلوات

شعر صلوات

اول به نام خدا

که بنده ی او هستم

به حضرت محمد

صلوات می فرستم

صلوات بر پیامبر

و نسل پاک ایشان

یه کار خیلی خوبه

برای هر مسلمان

تو قرآن مجید هم

خدای خوب و دانا

صلوات می فرستد

به آن نبی والا

یعنی که لطف و رحمت

بر آخرین پیامبر

از طرف خداوند

هر لحظه میشه بهتر

اگرمی خوای که قدر

صلوات رو بدونی

این چند تا شعرو باید

همراه من بخونی

منبع نشریه کودک و نوجوان

علی خمسه ای تبریزی


مطالب مرتبط