شعر کودک

شعر عید غدیر

شعر عید غدیر

عید غدیر خم شد /// یک عید خوب دیگر

هی دسته دسته زائر /// آمد از این ور آن ور

عید امامت آمد /// جشن است و ریسه بندان

آقا ! امام خوبم ! /// عید شماست الان

خیلی شلوغ شد باز/// این صحن با صفایت

آورده اند مردم /// شادی و گل برایت

من هم نشستم این جا /// یک گوشه بین مردم

عید شما مبارک /// آقا !امام هشتم


مطالب مرتبط