شعر مبعث برای کودکان

شعر مبعث

شعر مبعث

مامان جونم می خونه
یه شعر خوب و زیبا
از حضرت محمد (ص)
که شد پیامبر ما

5ca09b8d0f560.jpg

از سوی آسمان ها
آورد کتاب قرآن
کتابی پاک و بزرگ
برای هر مسلمان


پیامبر ما بودن
با بچه ها مهربان
خوش رو بودن همیشه
با پیر و مرد و جوان


دادن هزاران پیام
همیشه در هر کجا
تا دور شود بدی ها
خوبی بیاد به دل ها


مطالب مرتبط