شعر کودکانه نماز

شعر نماز

شعر نماز

وقتی نماز می خونم /// خدا منو می بینه

فرشته ای مهربون/// برام دعا می خونه

وقتی نماز می خونم/// فرشته ها می بینن

یکی یکی میانو/// رو سجادم می شینن

آی بچه های باهوش///نماز نشه فراموش

شیرین شیرین شیرینه///نماز چقدر شیرینه

با این نمازت حالا /// شدی تو مثل گل ها

امام عصر و زمان///بهت می گه ماشاءالله


مطالب مرتبط