شعر کودک

شعر هدیه من

شعر هدیه من

هر عصر پنج شنبه// مادربزرگ ما را

می برد با خودش شاد// توی بهشت زهرا

در قطعه شهیدان//پیچیده عطر شب بو

شب ها هدیه من// یک شاخه یاس خوش بو

بابابزرگ خوبم// خوابیده مثل گل ها

در باغ سبز ایران// یعنی بهشت زهرا

این هفته شعر گل ها// قند است با دو مزه

هم با پدربزرگ است// هم با کودکان غزه


مطالب مرتبط