شعر شهادت امام حسن عسکری (ع)

شهادت امام حسن عسکری (ع)

شهادت امام حسن عسکری (ع)

گَر چه او بود جوان /// عالمی بود بزرگ

در کمینش بودند /// دشمنانی چون گرگ

از وجود پاکش/// سامرا روشن بود

یک طرف یاران /// یک طرف دشمن بود

داشت فرزندی پاک /// کودکی زیبارو

دشمنانش بودند /// در پی کشتن او

در چنان دورانی /// زندگی مشکل بود

همه جا در پی­شان /// دشمنی بد دل بود

مؤمنان می­ گفتند /// راه او راه خداست

او در­این عصر ­خزان /// نو بهار دل ماست

جعفر ابراهیمی


مطالب مرتبط