شعر کودک

شهادت امام رضا (ع)

شهادت امام رضا (ع)

دوباره کل جهان /// پر شده از غم و درد
یک غمی که می بره /// دل رو به سوی مشهد

یک غمی که جهان را /// کرده همه سیه پوش
هر چقدم بگذره/// نمیشه سرد و خاموش

پر کشیده از زمین/// گلی سوی اسمان
هست ان گل خدایی/// امام هشتم مان

5db4247d3b18c.jpg


دشمنی که همیشه/// بود دوست و یار شیطان
دوست داشت نباشه زنده/// این امام مهربان

برای این با شیطان /// یک نقشه ای زود کشید
امام خوب ما را /// سم داد و کردش شهید

اما رضا پر کشید/// از این زمین به بالا
جاش خالیه این پایین /// از ان زمان تا حالا

هر چند که نیست رو زمین/// جاش توی دلهای ماست
حرم او تو مشهد/// بهشتی خوب و زیباست


مطالب مرتبط