شعر کودک به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

شهادت امام محمد باقر (ع)

شهادت امام محمد باقر (ع)

من غمین و نالانم /// دارمش به جانم دوست

من چه گویم از ایشان /// پنجمین امامم اوست

علم و دین و قرآن شد /// با حضور او تازه

در جهان ما باشد /// عالمی پر آوازه

عالمان مشهوری /// داده پرورش آری

پای درس او بودند /// مردمان بسیاری

عالمان دین بودند /// در برابرش حاضر

زنده است و باقی است /// نام حضرت
باقر(ع)


مطالب مرتبط