شعر کودکانه شهادت حضرت زهرا (س)

شهادت حضرت زهرا (س)

شهادت حضرت زهرا (س)

امشب چرا آسمان /// ستاره ای ندارد

دلش می خواهد انگار/// روی زمین ببارد

چرا که پر کشیده/// فرشته ای از زمین

یک هدیه از خداوند/// یک مادر بهترین

گردیده مولا علی (ع) ///در ماتمش سیه پوش

چراغ خانه ی او///یکباره گشته خاموش

در پیش چشمان او///فاطمه رفت زدنیا

زمین و آسمان ها///شد ازغمش در عزا

آمده دسته دسته/// فرشته روی زمین

تا ببرندش در بهشت ///این بانوی نازنین

هر چند که روی قبرش/// نشد نوشته نامش

هر چند که نیست پیدا /// نشانی از مزارش

اما همیشه یادش/// در قلب و جان و دل هاست

راهش ادامه دارد///تا دنیا دنیا دنیاست

اکرم خیبری


مطالب مرتبط