قبل از تشرف به حرم نیاز به مقدماتی است.

شوق دیدار
۱۶ آبان ۱۳۹۸ 324 1.2 MB 28 0

شوق دیدار

این نوشتار به بیان مطالبی مانند: آداب زیارت، اهمیت نمازاول وقت، اهمیت نماز جماعت،جمعه، صبح، بوعلی سینا و نماز جماعت، عواقب سبک شمردن نماز و... می پردازد.

#زیارت #نماز

دانلود


مطالب مرتبط