منظور و هدف کودک از باز و بسته کردن اسباب بازی ، غالبا این است که می خواهد از اسرار درون آن سردرآورد و آگاه شود

شکستن اسباب بازی

شکستن اسباب بازی

در نظر کودک اشیای قیمتی ، برای بازی کردن ، با دیگر اشیاء هیچ تفاوتی ندارد . واقعیت این است که بزرگسالان برای بعضی از اشیاء ارزش فراوانی قائل اند ، حال آنکه همان اشیاء در نظر کودکان ارزش چندانی ندارند .

عشق به اشیاء در نزد عده ای از پدر و مادرها شدیدتر از عشق به کودک است و چون خواسته های بزرگسالان تفاوت دارد ، میان شان کشمکش و تنش به وچود می آید .

شکستن و خراب کردن اسباب بازی ها و وسایل دیگر به وسیله کودکان دلایل گوناگونی دارد که به بیان مهم ترین علل روانی و تربیتی آن می پردازیم :

-حس کنجکاوی و علاقه به پرسش و آگاهی از ابتدای زندگی همراه انسان است . انسان تمایل دارد که از ماهیت اشیا مطلع شود و به علل ایجاد پدیده ها آگاهی یابد و اسرار طبیعت را کشف کند .

به همین دلیل ، کودک وقتی چشم به دنیا می گشاید از هیچ چیز اطلاعی ندارد و از همان روزهای آغازین زندگی درصدد شناخت اشیاء است و با هر نگاهی که به اطراف خود اعم از انسان ها ، جانوران ، گیاهان و اشیاء می کند می خواهد چیزی بیاموزد و مجهولی را برای خود معلوم کند . او به اشیا دقیق می شود و آنها را با دست لمس می کند و می خواهد چیز بیاموزد. او به اشیا دقیق می شود و آنها را لمس می کند و رفته رفته اجسام کوچک را حرکت می دهد ، بالا و پایین می برد ، به صداها دقیق می شود و رفت و آمدها و حرکات را زیر نظر می گیرد ، چرا که می خواهد همه چیز را بشناسد ، بنابراین به همه جا سر می کشد و می خواهد از همه چیز سر در آورد ، هر صدایی را بشنود ، هر چیزی را ببیند ، لمس کند ، بچشد و ببوید .

یکی از اندیشمندان معتقد است که :" کودک در درون خود این ادراک را دارد که در مورد اشیای مکانیکی و چگونگی کارکرد آنها کنجکاوی کند . این نیازی درونی و شخصی است که کودک به وسیله جدا کردن اسباب بازی های خود ( قطعه قطعه کردن اسباب بازی ها ) و اشیای دیگر نظیر : ضبط ، چراغ قوه و ... ابراز می دارد . این گونه فعالیت ها برای کودک بسیار جذاب و ارضاکننده است زیرا به نیاز خود پاسخ مثبت می دهد . [1]

منظور و هدف کودک از باز و بسته کردن اسباب بازی ، غالبا این است که می خواهد از اسرار درون آن سردرآورد و آگاه شود . می خواهد بداند از چه ساخته شده است و چه چیزهایی درونش دارد و این میل به آگاهی و دانستن است که کودک را تهییج و ترغیب می کند تا از درون اشیاء اطلاعات کسب کند .

" کودک سالم و متعادل خیلی از اسباب بازی هایش را می شکند تا درون آنها را کشف کند . کودک مستقل ، تحت تاثیر من طبیعی خود و نه فشارها و توصیه های خارجی است .[2]

بنابراین بر پدران و مادران است که با بینش ، بصیرت و سعه صدر در برابر رفتارهای کودک واکنش مناسب نشان دهند و اگر کودک آنان میل به کشف ، کنجکاوی و باز و بسته کردن وسایل را نداشت ، باید در سلامت وی دچار شک و تردید شوند و به دنبال علت آن باشند .

-میل به خلاقیت و آشنایی از درون اشیاء و آگاه شدن از طرز کار وسایل از دیگر دلایل است .

-گاهی هم کودک به منظور جلب توجه خراب کاری می کند که این نشان می دهد از کم توجهی دیگران به خودش رنج می برد. در چنین اوقاتی ، باید توجهات واقعی و مخلصانه خودتان را نشان دهید و از نظر محبت کودک را ارضا کنید .

- بعضی اوقات کودک در دوست یابی و برقراری ارتباط ضعیف است و اسباب بازی ها و وسایل دیگران را خراب می کند . راه حل مناسب این است که پدر و مادر فرصت های بازی جمعی و معاشرت با دیگر کودکان را برایش فراهم آورند .

-یکی دیگر از دلایل خراب کردن اسباب باازی ها و وسایل ، سرکشی کودک در برابر اقتدار بیش از حد پدر و مادر است .

-بعضی اوقات شکستن و خراب کردن به منظور سرگرمی و تفریح صورت می گیرد . در این اوقات شکستن ، به زمین کوبیدن ، پاره کردن و خط کشیدن روی دیوار ، برای کودک تجربه ای لذت بخش است . می توان کاغذ باطله ، روزنامه کهنه و اسباب و لوازم دورریختنی را در اختیار کودک گذاشت تا از تار و مار کردن آنها لذت ببرد . حتی می توان روی قسمتی از دیوار مقوایی نصب کرد تا هر چه می خواهد روی آن خط بکشد و تفریح کند .

-اسباب بازی هایی که برای کودک تهیه می کنیم ، باید با سطح درک و فهم کودک متناسب باشد ، یزرا وقتی کودک نتواند ااسباب بازی استفاده و با آنها بازی کند و از لحاظ فکری فشار زیادی بر او وارد آید ، ممکن است خشمگین شود و اسباب بازی را بشکند .

وقتی کودک اسباب بازی هایش را می شکند در واقع به نیاز خود پاسخ می دهد . اما پدر و مادر از این رفتار کودک ناراحت می شوند و به صورت کلامی و غیرکلامی ( تو بدهستی) و اخم کردن نارضایتی خویش را ابراز می کنند


[1] .کارل راجرز( 1902-1987)

[2] . آ . اس. نیل (1883-1973)


مطالب مرتبط