امام صادق علیه السلام همواره به راست گویی و امانت داری سفارش می فرمودند

صداقت و امانتداری در حدیث امام صادق علیه السلام
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 152 126.8 KB 27 0

صداقت و امانتداری در حدیث امام صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام که خود مظهر صداقت و امانت داری بودند، همواره کسانی را که از محضرشان مرخص می شدند، به راست گویی و امانت داری سفارش می فرمودند. این دو صفت از صفاتِ عالیِ انسانی است که در حیات دنیوی و اخروی آثار ویژه ای دارد؛ ازجمله دارابودن این خصلت ها در دنیا موجب محبوبیت میان مردم و اطمینان آن ها به شخص راست گو و امین است.

روزی امام صادق علیه السلام به عبدالرحمن، پسر سیابه که جوان بود و تازه پدرش را از دست داده بود، پرسیدند که آیا مایل است سفارشی به او بکنند. عبدالرحمن با اظهار میل و اشتیاق گفت: «بفرمایید، فدایتان بشوم!» امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: «عَلَیْکَ بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَداءِ الْأَمانَهِ تَشْرَکُ النّاسَ فِی أَمْوالِهِمْ هَکَذا... .» (بر تو باد به راست گویی و امانت داری که درنتیجۀ آن، با مردم در دارایی هایشان شریک خواهی شد... .)

عبدالرحمن برنامۀ عمل خود را براساس فرمودۀ حضرت قرار داد و به برکت آن، سیصدهزار درهم، ثروت پاکیزه به دست آورد.(1)

گاهی به سختی دنبال موفقیت در کار و زندگی هستیم؛ ولی به هدف خود نمی رسیم. علت این است که روش درستی را به کار نمی گیریم؛ در حالی که برترین راهنما و برنامۀ زندگی را در اختیار داریم که با عمل به آن می توانیم به قله های موفقیت و سعادت دست یابیم؛ مثل عبدالرحمن که به سفارش امامش عمل کرد و به موفقیت رسید. متأسفانه صداقت و امانت داری که از اصول مهم اخلاقی است در جامعۀ دینی و در رفتارهای اجتماعیِ ما، در حال کم رنگ شدن است و متأسفانه در برخی مواقع مشاهده می کنیم که جای خود را به خیانت در امانت و دروغ و فریب کاری داده است. هرچند این نمونه ها اندک باشد، باز هم روابط سالم افراد جامعه را در معرض خطر قرار می دهد. این نکته ای است که هر یک از ما باید از خودمان شروع کنیم و توصیۀ امام صادق علیه السلام را به گوش جان بسپاریم و در عمل به آن پایبند باشیم.

علی کفشگر فرزقی

منبع:

پیشوای صادق (ویژه شهادت امام صادق علیه السلام)، فاطمه صلاحی، ص 16

پی نوشت:

نک: بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج47، ص385.


مطالب مرتبط