صله رحم

صله رحم

مردی که۳سال ازعمرش باقی‌مانده و صله‌رحم می‌کند؛ خداوند آن باقی‌مانده را۳۰سال اضافه می‌کند وخدا هرچه خواهد می‌کند.

#حدیث_گرافی


مطالب مرتبط