صلوات بر پیامبر و اهل بیت پیامبر، رمز خلیل الله شدن
۷ تیر ۱۳۹۷ 352 158.6 KB 23 0

صلوات بر پیامبر و اهل بیت پیامبر، رمز خلیل الله شدن

☘️ خـداوند عز و جل، ابراهیم علیه السلام را دوست خود برگرفت؛ زیرا او بر محمّد و اهل بیت
او بسیار درود می فرستاد.


مطالب مرتبط