شعر کودکانه به مناسبت میلاد پیامبر (ص)

صلوات

صلوات

دویدم و دویدم///به باغ گل رسیدم

وقتی به باغ رسیدم بوی گلاب شنیدم

رفتم از گل پرسیدم/// این بوی خوبت از چیست ؟

بگو به من که از کیست ؟

گل محمدی گفت :/// پیامبر خوب ما

محمد مصطفی (ص)///وقتی اومد به دنیا

از خوشحالی وا شدم///قشنگ و زیبا شدم

هر کی منو بو کشید/// از ته دل داد کشید

صل علی محمد ///صلوات بر محمد


مطالب مرتبط