صوت کامل تلاوت آیاتی از سورۀ حجرات،ق و حاقه توسط قاری بین المللی قرآن حامد شاکرنژاد

تلاوت آیات پایانی سوره حجرات، آغازین سوره ق و آیات اول سوره حاقه توسط قاری بین المللی قرآن حامد شاکرنژاد
می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط