۱۰ آذر ۱۳۹۸ 23 11.7 MB 16 0

صوت کامل تلاوت حامد شاکرنژاد - آیاتی از سورۀ حجرات،ق و حاقه

تلاوت آیات پایانی سوره حجرات، آغازین سوره ق و آیات اول سوره حاقه توسط قاری بین المللی قرآن حامد شاکرنژاد

#حامد_شاکرنژاد #قرآن #تلاوتمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط