طرح عاشورایی

طرح عاشورایی

بسمه تعالی
به نور عاشورا حضرت علی اصغر (ع)


در بیابان ِ
نینوا ,
آب نیست
تا به اصغر (ع)
جان بدهد
مگر اشک ِ
نورانی ِ
سیدالشهدا


سید محمد حسین شرافت مولا

تخلص : نورانی


مطالب مرتبط