طرح عاشورایی

طرح عاشورایی

بسمه تعالی


طرح عاشورایی
سیمرغ
آه کشید وَ
گفت :
قاف سرخ ِ
عاشورا کجاست ؟


سید محمد حسین شرافت مولا

تخلص :نورانی


مطالب مرتبط