طرح عاشورایی

طرح عاشورایی

بسمه تعالی
طرح عاشورایی


ای نیزه ی خورشید
شب تاریک ِ
مرا
از ریا کردن
بِرهان !


سید محمد حسین شرافت مولا

متخلص به :

نورانی


مطالب مرتبط