قرآن به عواملی که سبب پیروزی در برابر دشمن و جنگ با او می شود را این چنین برمی شمرد.

عوامل پيروزى در برابر دشمن از نگاه قرآن

عوامل پيروزى در برابر دشمن از نگاه قرآن

جنگ وسیله ای است که خودکامگان و مستکبران جهانی بر دیگران تحمیل می کنند تا به اهداف شوم و مقاصد مادی و غیرانسانی خود برسند، کسی که مورد ظلم و جنگ قرار می گیرد برای اینکه به پیروزی برسد باید عواملی را در نظر بگیرد و بکار بندد، قرآن که برنامه زندگی را به بهترین شکل بیان می کند در این زمینه هم عوامل پیروزی در برابر دشمن را برای مسلمانان برمی شمرد. عواملی که برخی مادى اند و برخی دیگر معنوى.

- عوامل مادى‏

خداوند می فرماید: «وَ اعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ و مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ»[1] مسلمانان براى به دست آوردن عوامل مادى پيروزى، بايد همه علوم و فنون جنگى را بياموزند و ورزيدگى نظامى خويش را روز به روز افزايش دهند و بايد پيشرفته ‏ترين سلاحها را نيز در حد وسع خويش تهيه كنند، همچنین نيروى انسانى كافى که باید بطور دقيق به آن توجه داشت.

ب- عوامل معنوى‏

1- فهم و بينش عميق: رزمنده ‏اى كه با داشتن اعتقادات صحيح به مصاف دشمن مى ‏رود، خداوند را تنها خالق مى ‏شناسد كه بر همه چیز احاطه دارد و خود را ياور مؤمنان و دشمن كافران معرفى كرده است. او دنيا را منزلگه موقّت و آخرت را سراى جاويدان مى‏ داند، شهادت را فوز عظيم و جهاد را عملى محبوب نزد خداوند می داند، پيروزى را فقط از سوی خداى دانسته و نتيجه ظاهرى جنگ، او را به غرور و يأس نمى ‏كشاند و از انجام وظيفه باز نمى ‏دارد. انسانى با اين تفكر، در برابر حوادث و ناملايمات جنگ، تا پايان كار استقامت مى ‏ورزد.

2- صبر و پايدارى: خداوند به مبارزان جنگ بدر دستور مى ‏فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد هنگامى كه (در ميدان نبرد) با گروهى رو به رو مى ‏شويد، ثابت قدم باشيد».[2] و از مقابل آنها فرار نکنید. در آيه بعد نيز توصيه مى ‏كند: «وَاصْبِرُوا انَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرينَ».

3- ياد خدا: قرآن به مؤمنان در ميدان جنگ توصيه نموده است: «خدا را فراوان ياد كنيد، تا رستگار شويد».[3]

ذكر خدا، مؤمنان را به قدرت بى‏ نهايت الهى متوجه مى ‏کند و این سبب تقويت روحيه و ثبات قدم بيشتر مؤمنان و در نتيجه پيروزى آنان مى‏ گردد.

4- اطاعت از فرماندهى: قرآن يكى از عوامل مؤثر پيروزى در جنگ را اطاعت از خدا و رسول معرفى كرده است «انفال، 46» و از مؤمنان مجاهد خواسته كه گوش به فرامين الهى داشته باشند و از دستورات پيامبر گرامى اسلام متابعت و پيروى نمايند.

5- اتحاد و وحدت كلمه: اتحاد اتحاد و وحدت بين نيروهاى نظامى، سبب تقويت روحيه آنها و هماهنگى بيشتر آنان مى‏ شود. اين عوامل همچنين سبب ايجاد وحشت در بين دشمن خواهد گرديد. قرآن در توصيف مجاهدان مؤمن به ويژگى انضباط و اتحاد آنان اشاره نموده آنان را چون بنيانى محكم در برابر دشمن دانسته است.[4] و آنان را از تفرقه و اختلاف بر حذر داشته است[5]

البته خداوند امدادهاى غیبی نیز دارد که در شكلهاى گوناگون براى مجاهدان محقق شده و مى ‏شود مانند:

- ايجاد ترس در دل دشمن[6]

- يارى فرشتگان[7]

- ايجاد آرامش در دل مجاهدان[8]

- يارى با عوامل طبيعى[9]

ما در طول هشت سال دفاع مقدّس و جنگ تحميلى، شاهد بروز و ظهور این عوامل بوديم عواملی که باعث شد رزمندگانى كه عليرغم نابرابرى توان نظامى با دشمن تا دندان مسلّح، در صفوفى منظّم و متحد، به سمت دشمن حركت مى‏ كردند و همه موانع آنها را با تمام نوآوريها و پيشرفتى كه داشت برطرف مى ‏كردند و با ياد و نام پروردگار و توسّل به اولياءاللَّه به قلب دشمن مى ‏زدند. زمزمه ‏هاى عاشقانه، دعا و توسّل، نمازهاى شب و حتّى شوخي هاى شب حمله براى كسانى كه مرگ را در چند قدمى خود مى ‏ديدند، تفسيرى جز عشق آنها به پروردگار و شوق آنها براى رسيدن به محبوب نداشت و در نهایت هم به هدفشان که پیروزی در این جنگ تحمیلی بود رسیدند.

نکته مهمی که باید هرگز فراموش نکرد این است که همیشه دشمن در حال جنگ است گاهی در میدان جنگ تن به تن و گاهی در میدان اعتقاد و فرهنگ و ... دشمن هرگز دست از تلاش و دشمن ستیزی خود برنمی دارد و این مؤمنان مسلمان هستند که باید در همه حال هوشیار باشند و عواملی که سبب پیروزی بر دشمن است را همیشه در نظر داشته باشند و آنها را بکار بندند.

#قرآن #پیروزی #دشمن

مهدی سیدمرادی

منبع: جهاد در قرآن، مركز تحقيقات اسلامى معاونت متون آموزشى و كمك آموزشى‏، مركز تحقيقات سپاه‏، ‏تهران‏، چاپ اول‏، ص 100- 91.

پی نوشت ها:

[1] انفال، 60.

[2] [3] انفال، 45

[4] صف، 4.

[5] انفال، 46.

[6] انفال، 12.

[7] آل عمران، 124.

[8] فتح، 4.

[9] احزاب، 9.


مطالب مرتبط