شعر کودکانه مبعث

عید بزرگ

عید بزرگ

جشن بزرگی ///در خانه ماست
در عید مبعث///دنیا چه زیباست


شادی دوباره ///مهمان دلهاست
گل های لبخند ///بر روی لبهاست


حالا محمد ///هست یک پیمبر
همراه مردم ///همچون برادر


در شهر مکه ///بتها شکسته
خدا پرستی ///در دل نشسته

شاعر : اکرم خیبری


مطالب مرتبط