«بسم اللَّه» به کارها رنگ الهى داده و عمل انسان را از آفاتِ شرک و ریا نجات مى‏دهد. مى‏دانیم که قرآن 114 سوره دارد و هر سوره مجموعه‏اى از آیات...

فاتحة الکتاب
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 253 8.5 KB 69 0

فاتحة الکتاب

«بسم اللَّه» به کارها رنگ الهى داده و عمل انسان را از آفاتِ شرک و ریا نجات مى‏دهد.


فاتحة الکتاب


مى‏دانیم که قرآن 114 سوره دارد و هر سوره مجموعه‏اى از آیات را در خود جاى داده است.
اکنون اولین سوره این کتاب آسمانى را مى‏گشاییم. از آنجا که قرآن کریم، با این سوره آغاز شده، این سوره، «فاتِحَةُ الْکِتاب» نام گرفته، که در میان مردم به سوره «حَمْد» مشهور است.
در اهمیّت این سوره که هفت آیه بیشتر ندارد، همین بس که واجب است روزانه ده بار آن را در نمازهاى خود بخوانیم و نماز بدون آن باطل است.
این سوره که آغازگر کتاب خداست، خود با آیه‏اى آغاز شده که هر کارى با آن شروع شود، پایان نیکویى خواهد داشت:

«1» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

ترجمه: به نام خداوند بخشنده مهربان
از قدیم میان مردم رسم بوده که کارهاى مهم خود را با نام یکى از بزرگانشان آغاز کنند، تا موجب میمنت و برکتِ آن کار شود. امروزه نیز با نام یا حضور رؤساى جمهور کارها را افتتاح مى‏کنند.
امّا بزرگتر از هر بزرگى، خداوند است که هستى همه موجودات با اراده او آغاز شده است. و نه فقط کتابِ طبیعت، بلکه کتابِ شریعت، یعنى قرآن و دیگر کتب آسمانى با نام او شروع شده‏است.
لذا اسلام به ما سفارش مى‏کند، کارهاى خود را، چه کوچک و چه بزرگ، اعم از خوردن و آشامیدن، برخاستن و خوابیدن، سیر و سفر، گفتن و نوشتن، و کار و کسب را با «بسم اللَّه» آغاز کنیم و اگر حیوانى را بدون نام خدا، ذبح کردند از گوشتِ آن نخوریم.
«بسم اللَّه» مخصوصِ اسلام نیست، بلکه طبق آیات قرآن، کِشتى نوح با «بسم اللَّه» به حرکت در آمد و حضرت سلیمان نامه خود به «بلقیس»، پادشاه سرزمین سبا را با «بسم اللَّه» آغاز کرد.
به اعتقاد ما «بسم اللَّه» یک آیه کامل و جزء سوره فاتحه است. زیرا اهل بیت پیامبر از کسانى که آنرا در نماز نمى‏خواندند و یا آهسته مى‏خواندند، ناراحت بوده و خود این آیه را در همه نمازها بلند مى‏خواندند.
«بسم اللَّه» به کارها رنگ الهى داده و عمل انسان را از آفاتِ شرک و ریا نجات مى‏دهد.
«بسم اللَّه» یعنى خدایا من تو را فراموش نکرده‏ام، تو هم مرا فراموش مکن.
«بسم اللَّه» نشانه توکّل بر او و استمداد از اوست.
کسى که «بسم اللَّه» مى‏گوید خود را به قدرت بى نهایت و رحمت بى پایان الهى متصل کرده است.
از این آیه مى‏آموزیم که:
کارها را با نام خدا شروع کنیم، که نام او مایه بیمه و برکتِ کارهاست.


مطالب مرتبط