خبر پیچیده همه جا حمله ی لشکر شبه دل تموم شیعه ها کنار عمه زینبه واسه دلای تنگ ما غیر حرم پناهی نیست از حرم امام رضا تا زینبیه راهی...

فاطمیون

فاطمیون

خبر پیچیده همه جا
حمله ی لشکر شبه
دل تموم شیعه ها
کنار عمه زینبه

واسه دلای تنگ ما
غیر حرم پناهی نیست
از حرم امام رضا
تا زینبیه راهی نیست

هرکی تو این حرم میاد
میون عاشقا جاشه
فرقی نداره ایرانی
یا اینکه افغانی باشه

با گریه تو همین حرم
خیلیا بارونی میشن
دخیل میبندن به ضریح
تا فاطمیونی میشن

مسافر دمشقن و
کبوترای مشهدن
تو راه مشهد و دمشق
مشغول رفت و آمدن

میرن به جنگ دشمنا
بدون ترس و رنج و غم
همه به این دلاورا
میگن مدافع حرممطالب مرتبط