کتاب شعر و رنگ آمیزی

فرزندان ایرانیم

فرزندان ایرانیم

در کتاب شعر و رنگ آمیزی (فرزندان ایرانیم ) با موضوع فرهنگ سازی در خصوص حمایت و استفاده از کالای ایرانی ، ضمن شعرهای زیبای کودکانهو تصویرگری های جذاب ، امکان رنگ آمیزی توسط کودک در صفحات کتاب فراهم شده است ، در پایان کتاب نیز کودک با ارسال نقاشی خود میتواند در مسابقه این کتاب شرکت کند . گفتنی است شعر های این کتاب به قلمهادی فردوسی و توسط انتشارات معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی (انتشارات زائر رضوی) جهت اهدا به زائران کودک بارگاه منور رضویبه چاپ رسیده است


#فجر98 #رنگ_آمیزی

برای دانلود کلیک کنید.


مطالب مرتبط