فرستادگان حضرت رضا(ع) شهید  غلامرضا عباسی

فرستادگان حضرت رضا(ع) شهید غلامرضا عباسی

فرستادگان حضرت رضا(ع) شهید غلامرضا عباسی از کارکنان شرکت نخریسی آستان قدس رضوی

#شهادت #پوستر


مطالب مرتبط