شعر کودک

فرشته خدا

فرشته خدا

یك فرشته‌ی خدا
توی خانه‌های ماست
دست‌های گرم او
روی شانه‌های ماست

هیچكس شبیه او
مهربان نمی‌شود
مثل او برای ما
هم‌زبان نمی‌شود

روز و شب، همیشه او
پیش ما كنار ماست
گرمی نگاه او
نور روزگار ماست

از همه فرشته‌ها
این فرشته بهتر است
نام این فرشته هم
بی‌گمان كه مادر است


مطالب مرتبط