فرصت دادن به کودک

فرصت ندادن به کودکان باعث می شود که کودکانی با #اعتماد به نفس پایین تحویل جامعه می دهیم


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط