شعر کودکانه آفرینش موجودات توسط خدا و قدرت دادن به آن ها

فرصت پرواز

فرصت پرواز

خداوندا جهان را

چه زیبا آفریدی

برای خاطر ما آفریدی!

تمام باغ ها را

پر از پرواز کردی

و گل ها را چراغ خانه کردی

به مرغان هوایی

دو چشم باز دادی

به آنان فرصت پرواز دادی

به حیوانات جنگل

تو گفتی شاد باشند

پر از شور و پر از فریاد باشند

به مور و مار حتی

دویدن یاد دادی

شکار و بو کشیدن یاد دادی

خدایا هر چه هستی

تو را من می پرستم

برای خاطر تو زنده هستم !

شاعر : تقی متقی


مطالب مرتبط