فصل دوم کتاب صوتی کرونا:چرا دامن گیر «بلا» شده ایم؟

چرا خداوند با #بیماری و بلا، عیش ما را مکدر ساخته و سایۀ سیاه پریشان خاطری را برایمان پهن کرده است

دانلود


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط