فصل سوم کتاب صوتی کرونا: چگونه دعا کنیم؟

چگونه دعا کردن گاه در پاسخ این پرسش نیز قرار می گیرد که بارها دعا کرده ایم؛ ولی خدا چرا دعایمان را #اجابت نمی کند؟

دانلود


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط