فصل نهم کتاب صوتی کرونا: ایمن از بلا

در روزهای فراگیری این بیماری، از شهر مقدسی چون « #قم » با ریشخند و سُخره، به عنوان کانون بیماری مرگبار یاد شد، با این ادعا که در روایات این شهر را محلی امن به وقت بلا تلقی کرده اند.

دانلود


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط