​فصل هفتم کتاب صوتی کرونا:​ مبارزه با کرونا با دعا یا دانش پزشکی

علم و ایمان متمم و مکمل یکدیگرند و هر دو به انسان امنیت می بخشند: علم #امنیت برونی می دهد و ایمان امنیت درونی.

دانلود


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط