فصل چهارم کتاب صوتی کرونا: حاجت خواهی از خدا یا از بندگان خوب خدا؟

برای برآورده شدن حاجات و برداشته شدن بلاها، می توان پیشوایان معصوم را که آبرومندان و برگزیدگان در پیشگاه حضرت دوست هستند، #واسطه قرار داد.

دانلود


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط