فصل یازدهم کتاب صوتی کرونا: دعاهای توصیه شده کدام اند؟

به وقت بلا و گرفتاری، دعا و توسل گره های مشکلات را می گشایدو سختی ها را به آسانی مبدل می سازد. در این بخش به چند نمونۀ توصیه شده از سوی معصومان (ع) شاره شده است.

دانلود


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط