معصومین علیهم السلام در روایات بسیاری فضیلت ماه رجب و روزه در این ماه را بیان کرده اند.‏

فضيلت ماه رجب و روزه ‏آن
۶ اسفند ۱۳۹۸ 171 23.3 KB 16 0

فضيلت ماه رجب و روزه ‏آن

خداوند در كتاب خويش چهار چيز را محترم و قابل احترام نام نهاده است: مسجد مكه، كعبه، شهر مكه، ماه‏ هاى حرام، اما ماه رجب را به حرمت و احترام خاصی توصیف کرده است: «از تو مى‏ پرسند از ماه حرام و كارزار كردن در آن»[1] منظور در اينجا ماه رجب است و خداوند ماه‏ های حرام را به علت اينكه جنگ در آنها حرام بود و نيز بخاطر حُرمت و احترام آنها به عنوان «حرام» ناميده است. از اين جهت در زمان جاهليت، ماه رجب را ماه «نابود كننده قحطى و آلات جنگ» مي ناميدند زيرا با ترك جنگ، فقر و قحطى و خونريزى از بين مي رفت. با آمدن ماه رجب تا پايان آن امنيّت مطلق همه جا را فرا مي گرفت و مردم از يكديگر ترس و وحشت نداشتند و راه ها نيز امن مى‏ گشت.[2]

ماه رجب از روزگار نوح علیه السلام بهترين ماه ها بوده است، زيرا در آن ماه، حضرت همراه مؤمنان سوار بر كشتى شد و نجات پيدا كردند و دشمنان ايشان با طوفان هلاك شدند. امام صادق علیه السلام فرموده است: «نوح علیه السلام روز اول ماه رجب بر كشتى سوار شد و به آنان كه همراهش بودند فرمان داد آن روز را روزه بگيرند».[3]

درباره ماه رجب و روزه در این ماه، پيامبر صلی الله علیه و آله فرموده ‏اند: همانا رجب ماه اصم خداوند و ماه بسیار بزرگی است اين ماه را اصم مى‏ گويند زیرا هيچ ماهى در پيشگاه خداوند از چنان حرمت و بزرگى برخوردار نيست. مردم دوره جاهلى هم آن را بزرگ مى‏ داشتند و اسلام با آمدنش بر تعظيم و برترى آن افزود. همانا ماه هاى رجب و شعبان دو ماه من است و رمضان ماه امت من است. همانا هر كس از روى ايمان و به قصد اطاعت خدا روزه بگيرد، مستوجب رضوان اكبر خداوند مى ‏شود و اين روزه‏ اش، آتش خشم خدا را بر او خاموش مى ‏كند و درى از درهاى دوزخ را بر او مى ‏بندد و اگر به اندازه گنجايش زمين بر او طلا داده شود، برتر از پاداش روزه او نيست و هيچ چيز جز حسنات نمى‏ تواند پاداش او را كامل كند، به شرط آنكه روزه ‏اش را براى خداوند خالص گرداند و آن شخص چون آن روز را به شام رساند، براى او ده دعاى‏ مستجاب و برآورده خواهد بود كه اگر براى دنياى خويش خواسته باشد، خدايش ارزانى مى‏ دارد و گر نه بهتر از هر دعايى كه يكى از اولياء و دوستان و برگزيدگان خداوند كرده باشد، براى آخرتش اندوخته مى ‏فرمايد. [در ادامه روایت، پيامبر صلی الله علیه و آله ثواب روزه هر روز از ماه رجب را می فرمایند تا سی روز کامل] سپس می خوانیم، به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته شد: كسی كه به سبب ضعف و بيمارى نتواند روزه بگيرد يا زنانى كه عذر شرعى دارند، چه کنند تا به آنچه كه وصف فرمودى برسند؟ فرمودند: براى هر روز گرده نانى به مستمندان بدهد و سوگند به كسى كه جان من در دست اوست، هر كس، هر روز از رجب، چنين صدقه اى بدهد به آنچه گفتم و به بيش از آن مى‏ رسد و اگر همه آفريده‏ شدگان اهل آسمانها و زمين جمع شوند كه به اندازه پاداش او برسند، به يكدهم آنچه كه در بهشت به آن شخص مى ‏رسد، نمى ‏رسند. گفته شد: اى رسول خدا اگر كسى قادر به انجام اين صدقه نباشد چه كند؟ فرمودند: در هر روز از ماه رجب اين تسبيح را صد بار بگويد: «سبحان اللَّه الجليل، سبحان من لاينبغى التسبيح الا له، سبحان الاعز الاكرم، سبحان من لبس العز و هو اهل له».[4]

در حدیث معروف «أَيْنَ الرَّجَبِيُّون‏» از امام صادق علیه السلام، بعد از توصیف رجبیون و جایگاه والای ایشان می خوانیم: از عرش ندا مى ‏آيد: اى بندگان و كنيزكان من! ... شما براى من در ماهى روزه مستحبى گرفتيد كه حرمت آن ماه را بزرگ و حق آن را واجب كرده ‏ام. اى فرشتگان من! این بندگان و كنيزكان مرا به بهشت درآوريد. امام صادق اضافه فرموده است كه اين پاداش كسى است كه چيزى از ماه رجب را روزه بگيرد، هر چند يك روز از دهه اول يا دوم يا آخر آن باشد.[5]

و روایت بسیار دیگری که جایگاه بلند ماه رجب و فضیلت روزه روزهای این ماه را بیان کرده است.

خداوند ما را به حرمت و ارزش این ماه آشنا گرداند و توفیق بهره گیری بیشتر و گرفتن روزه عنایت فرماید.

#ماه_رجب #روزه #فضیلت

یادداشت: سیدمهدی سیدمرادی

پی نوشت ها:

[1] بقره، 115.

[2] مجمع البيان فى تفسير القرآن، طبرسى، فضل بن حسن‏، انتشارات ناصر خسرو، تهران‏، 1372ش،‏ ج ‏2، ص 551.

[3] من لا يحضره الفقيه، شیخ صدوق، ‏دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، ‏‏1413 ق‏، ‏ج ‏2، ص 91.

[4] ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، شیخ صدوق، دارالشريف الرضي للنشر، قم‏، 1406 ق‏، ص 54.

[5] فضائل الأشهر الثلاثة، شیخ صدوق، به تحقیق غلامرضا عرفانيان يزدى، كتاب فروشى داورى‏، قم‏، 1396ق‏، ص 31.


مطالب مرتبط