امام هفتم و امام نهم دربارۀ زیارت امام هشتم چه فرموده‌ اند؟

فضیلت زیارت در نگاه پدر و فرزند امام رضا (ع)

فضیلت زیارت در نگاه پدر و فرزند امام رضا (ع)

از دو پیشوای معصومِ قبل و بعد از امام‌ رضا (ع) ، روایات متعدد و فراوانی دربارۀ زیارت ایشان نقل شده است. نمونه‌های زیر، سخنانی درخور توجه از هر دو امام است:
۱. امام‌ موسی‌ کاظم (ع) زیارت فرزند خود را برابر با هفتاد حجّ مبرور و حتی تا ۷۰هزار حج می‌دانستند.[1] همچنین می‌فرمودند: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِی عَلِیٍّ وَ بَاتَ عِنْدَهُ لَیْلَة کَانَ کَمَنْ زَارَ الله فِی عَرْشِه؛[2] (هرکس مزار فرزندم علی را زیارت کند و شب را در آنجا بماند، همچون کسی است که خداوند را در عرشِ او زیارت کرده است.)
در روایتی دیگر آمده است: امام روزی به فرزندشان، حضرت رضا (ع)، اشاره کردند و به افرادی که در آن مکان بودند، فرمودند: إن ابنی هذا یموت فی أرض غربة فمن زاره مسلما لأمره عارفا بحقه کان عند الله عزّوجل کشهداء بدر؛[3] (این فرزندم در سرزمین غریب جان می‌سپارد. هرکس او را زیارت کند، درحالی‌که تسلیم به امامتش و عارف به جایگاهش باشد، نزد خداوند همچون شهدای بدر خواهد بود.)

۲. امام‌ جواد (ع) دربارۀ پدر ارجمندشان می‌ فرمودند: من زار قبر أبی فله الجنة؛[4] (هرکس قبر پدرم را زیارت کند، قسم به‌خدا برای او بهشت است.)
همچنین ایشان می‌ فرمودند: ما زارَ ابی احدٌ فاصابَهُ اذی من مطرٍ او بردٍ او حرٍ الاّ حرّم ‌اللّه‌ُ جَسَدَهُ علی ‌النّارِ؛[5] (هرکس [بارگاه] پدرم را زیارت کند و در این راه، زحمت سردی یا گرمی یا باران را ببیند، خداوند بدنش را از آتش حرام می‌کند.)
از امام‌جواد(ع) روایات متعدد دیگری نیز نقل شده است که حضرت ضمن تأکید بر زیارتِ همراه با شناخت جایگاه امام، از پاداش‌های فراوان الهی برای زائر حرم رضوی سخن می‌گویند.[6]

5a2e050d0b6bd.jpg

امام‌ رضا (ع) دربارۀ فضیلت زیارت خود چه فرموده‌ اند؟
از حضرت امام رضا (ع) چند روایت در‌این‌ باره منقول است. امام ضمن توصیه به زیارت، از آثار و بهره‌های معنوی آن سخن می‌گویند. شفاعت در قیامت و آمرزش گناهان و اجابت دعا،[7] نمونه‌هایی از الطاف الهی به زائران حرم رضوی است.
یاسر خادم، این حدیث را از امام نقل کرده است: حضرت فرمودند: لا تشد الرحال إلی شی‌ء من القبور إلا إلی قبورنا ألا و إنی مقتول بالسم ظلما و مدفون فی موضع غربة، فمن شد رحله إلی زیارتی استجیب دعاؤه و غفر له ذنوبه.[8]
امام به احمد بزنطی چنین مرقوم کردند: أبلغ شیعتی أن زیارتی تعدل عند الله ألف حجة؛[9] (به شیعۀ من ‌برسان که زیارت من، پیش خدای تعالی برابر با هزار حج و هزار عمرۀ مقبول است.)
بزنطی برای اطمینان قلب، محتوای این نامه را برای امام‌ محمد تقی (ع) مطرح کرد. حضرت ضمن تأکید بر آن، این جمله را نیز افزودند:[10] ‌ای و الله و الف الف حجّة لمن زاره عارفا بحقّه؛ (آری، قسم به‌خدا که برابر با هزارهزار حج مقبول است برای کسی‌که عارف به مقام و حقّ امام باشد.)
مجلسی در توضیح این حدیث می‌گوید: «عارفِ به ‌حق [امام] کسی است که حضرت را خوب شناخته باشد؛ یعنی از خاصان اثناعشری باشد، علی‌الظاهر، نه‌آنکه اثناعشریِ فاسق باشد. یا همین امام داند آن حضرت را و کمالات و حالات آن حضرت را نداند، مانند اکثر عوام که ازجهت آن جماعت هزار حج است و ازجهت خوبان، هزارهزار حج. و ممکن است که ازجهت اثناعشری هزارهزار حج باشد و ازجهت غیرایشان، هزار حج و آن نیز از اثناعشری باشد.»[11]


منبع :پرسمان رضوی، جلد پنجم--------------------------------------
پی نوشت
[1]. کامل الزیارات، ص‌۳۰۸.
[2]. وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۵۶۴.
[3]. کامل الزیارات، ص‌۳۰۵؛ نک: لوامع صاحبقرانی، ج۸، ص‌۵۶۵.
[4]. مفید، المزار، ص‌۱۹۶؛ کامل الزیارات، ص‌۳۰۶.
[5]. صدوق، امالى، ص‌۶۵۴؛ بحار الأنوار، ج۹۹، ص‌۳۶.
[6]. کامل الزیارات، ص‌۳۰۶؛ عیون أخبار الرضا، ج۲، ص‌۲۵۶؛ لوامع صاحبقرانى، ج۸، ص‌۵۵۴؛ بحار الأنوار، ج۹۹، ص‌۳۷.
[7]. لوامع صاحبقرانی، ج۸، ص‌۵۵۴ و ۵۶۴.
[8]. روضة المتقین، ج‌۵، ص‌۴۰۱.
[9]. کامل الزیارات، ص‌۳۰۶.
[10]. لوامع صاحبقرانی، ج‌۸، ص‌۵۵۱.
[11]. همان.مطالب مرتبط