والدین باید در انتخاب اسباب بازی تناسب ارزشی آن را با ارزش ها و باورهای دینی و نگرشی خود را رعایت کنند.

فعال و نیمه کار بودن اسباب بازی

فعال و نیمه کار بودن اسباب بازی

اگر برای کودک یک ماشین یا قطار برقی یک خرس کوکی خریداری شد ، او فقط یک تماشاگر صرف خواهد بود . تمام روز آن را به کار می اندازد ، تماشا می کند ، می خندد و دیگر هیچ. نه تفکر و خلاقیتی داشته و نه چیزی یاد گرفته که در زندگی آینده از آن بهره گیرد .

البته برخی بر این عقیده اند که اسباب بازی هایی که خودکار است ، کار و نحوه به کارگیری آن ها ، کودک را به تمرکز فکر و دقت وامی دارد و به گونه ای نیست که طفل فقط تماشاگر آن باشد .

ولی باید گفت : بهترین اسباب بازی ها ، اسباب بازی های فنی و نیمه تمام است ، مانند : جعبه ها و قطعات ساختمانی ، تصویرهای بریده ، وسائل خیاطی و گلدوزی ، اسباب برق کشی و نجاری، اسباب و وسائل بنایی و سایر فنون ، اسباب و وسائل زراعت و درخت کاری، تراکتور و ماشین های کشاورزی ، ماشین های کوچک نخ ریسی و پارچه بافی و ... و به طور کلی ، اسباب بازی های ارزان قیمتی که کودک در استفاده از آنها دخالت داشته باشد و خلاقیت به خرج دهد ، تکمیل کند. بعد خراب کند و دوباره از نو بنا کند و بدین وسیله به تجربه و شناخت خود بیفزاید .

از قبیل اسباب بازی ها قوای فکری کودک را تقویت می کند و به سوی کارها و فعالیت های مفید اجتماعی می کشاند و علاقه مند می کنند و او را سازنده و تولیدکننده تربیت می کند ، نه تماشاگر و مصرف کننده .

این قبیل اسباب بازی ها قوای فکری کودک را تقویت می کند و به سوی کارها و فعالیت های مفید اجتماعی می کشاند و علاقه مند می کنند و او را سازنده و تولید کننده تربیت می کند .

عروسک ساده ای با حداقل امکانات ، بر عروسکی که حرف می زند و راه می رود و از تکنیک های بالایی برخوردار است ترجیح دارد . زیرا عروسک ناطق ، کودک را به سکوت می کشاند و در نتیجه قوای کلامی او پرورش نخواهد یافت . در صورتی که با عروسک ساکت ، کودک شروع به حرف زدن می کند و پرورش گفتار می یابد . با عروسک متحرک ، کودک به سکون می رود ،در حالی که ممکن است دست عروسک را گرفته و با خود حرکت می دهد .

در مقام مقایسه ، ساختن قصر و خانه با لگو بهتر از قصر پیش ساخته است .

نمونه اسباب بازی های " فعال" شامل طناب بازی، کفش اسکیت ، یویو و غیره است .

اگر والدین رویکردهای ذکر شده در این بخش را مورد توجه قرار دهند بگویند والدینی هستند که توانسته اند :

1-اسباب بازی خوبی انتخاب کنند .

2-استفاده درستی از اسباب بازی کنند .

3- تناسب روحی فرزندشان با اسباب بازی را رعایت کنند .

4-تناسب جنسیتی فرزندان با اسباب بازی را رعایت کنند .

5-تناسب فرهنگی اسباب بازی با فرهنگ خانواده و جامعه را رعایت کنند .

6-تناسب ارزشی اسباب بازی با ارزش ها و باورهای دینی و نگرشی خود را رعایت کنند .

7-اسباب بازی ، فرزندشان را برای زندگی آینده آماده تر و قوی تر ساخته است .

8- خلاقیت ، اثربخشی و تغییردهندگی اسباب بازی را رعایت کنند .

فزندی که از چنین اسباب بازی استفاده می کند در اینده مسئولانه برخورد خواهد کرد . به جای وابستگی از وارستگی و شایستگی برخوردار خواهد شد . والدین چنین فرزندی در چنین شرایطی باید به خودشان به عنوان یک ولی موفق و خلاق تبریک بگویند.


منبع: کتاب بازی هنر و خلاقیت کودک کاری از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان


مطالب مرتبط