شعر کودکانه خدا و آفریده هایش

قدرت تو

قدرت تو

خدا از قدرت تو

جهانت رو به راه است

زمین در روز پر نور

و شب‌هایش سیاه است.

تو از بس مهربانی

به ماهت نور دادی

به گل گفتی بروید

به او دستور دادی

هزاران رنگ دادی

به پرهای پرنده

و پوشاندی تو با پر

سر و پای پرنده

زمین را زنده کردی

پس از فصل زمستان

و شد سرسبز آن وقت

تن خشک درختان

تویی تنها خدای

زمین و آسمان‌ها

جهان با قدرتت هست

همیشه خوب و زیبا

شاعر: لیلا خیامی


مطالب مرتبط